Twoja agencja zatrudnienia utrzymuje wysokie standardy?

Jesteś przedsiębiorcą społecznie odpowiedzialnym?

Potrzebujesz potwierdzenia wysokich standardów swoich usług?

Szukasz nowych i skutecznych przewag konkurencyjnych?

ZOSTAŃ CERTYFIKOWANĄ AGENCJĄ ZATRUDNIENIA

Twoja agencja zatrudnienia utrzymuje wysokie standardy?


Jesteś przedsiębiorcą społecznie odpowiedzialnym?


Potrzebujesz potwierdzenia wysokich standardów swoich usług?


Szukasz nowych i skutecznych przewag konkurencyjnych?

Czym jest program certyfikacji?

Program certyfikacji to innowacyjny projekt, którego ideą jest wyznaczanie najwyższych standardów pracy agencji zatrudnienia, zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Przyznanie certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” jest równoznaczne ze spełnieniem przez nią na wysokim poziomie ustanowionych kryteriów i gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług. Certyfikaty przyznaje na dwa lata sześcioosobowa kapituła na podstawie dokumentów przedstawionych przez agencję zatrudnienia.

Jakie są korzyści

z uzyskania certyfikatu?

  • Wpis na listę podmiotów polecanych do współpracy przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
  • Dołączenie do elitarnego grona agencji zatrudnienia świadczących usługi na najwyższym poziomie,
  • Po uzyskaniu certyfikatu, komunikacja prowadzona przez Lewiatana i OPZZ do pracodawców, pracowników i potencjalnych współpracowników,
  • Zwiększenie zaufania i wiarygodności wśród potencjalnych pracowników,
  • Podniesienie poziomu odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji pracowników do działania zgodnie ze standardami,
  • Proces uzyskiwania i utrzymywania certyfikacji pozwala upewnić się, że firma stale się udoskonala.

Projekt jest realizowany we współpracy pomiędzy Konfederacją Lewiatan i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

Udział w procesie certyfikacji przedstawicieli zarówno podmiotów reprezentujących pracodawców, jak i pracowników gwarantuje wieloaspektową analizę działań agencji zatrudnienia.


Konfederacja Lewiatan to wiodąca organizacja biznesowa w Polsce, w której zrzeszonych jest blisko 4100 firm zatrudniających ponad milion pracowników.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest reprezentatywną organizacją związkową zrzeszającą blisko 500 tysięcy pracowników, dążącą do realizacji prawa do godnego życia oraz godnej pracy i płacy, jak również urzeczywistnienia zasad wolności, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości społecznej.

Regulamin certyfikacji

Obszar objęty certyfikacją jest dostosowany do zakresu usług faktycznie świadczonych przez dany podmiot.


Certyfikat jest przyznawany agencjom zatrudnienia, które spełniły kryteria dopuszczające i uzyskały liczbę punktów uprawniającą do uzyskania certyfikatu na poziomie powyżej 70% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.


Szczegółowe warunki certyfikacji opisuje regulamin.

Co podlega ocenie

w procesie certyfikacji?

Ocena w ramach programu certyfikacji obejmuje:

usługi pośrednictwa pracy

obszar pracy tymczasowej

zatrudnianie cudzoziemców

  • usługi pośrednictwa pracy
  • obszar pracy tymczasowej
  • zatrudnianie cudzoziemców
Formularz zgłoszenia

Jak przystąpić do certyfikacji?

Aby uzyskać certyfikat agencja musi spełnić szereg kryteriów m.in. funkcjonować co najmniej 2 lata na polskim rynku, nie mieć zaległości składkowych i podatkowych, nie być skazana m.in. za naruszenie praw pracowników lub z tytułu zobowiązań publiczno–prawnych, nie mieć postępowań karnych związanych ze swoją działalnością, posiadać siedzibę na terenie Polski, posiadać stosowne regulaminy, być członkiem organizacji agencji zatrudnienia lub pracodawców. Nabór wniosków do programu certyfikacji w 2021 roku trwa od 15 marca do 14 kwietnia.

Chcesz przystąpić do certyfikacji?

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz lub

skontaktuj się z nami bezpośrednio

Monika Fedorczuk

tel. 506 089 194 biuro@certyfikacjaagencji.pl